PlakatWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zapraszają na kolejne spotkanie naukowe w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych

20 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9.30 (Sala Wykładowa im. dr. Grzegorza Chmielewskiego - II piętro WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).

Tematem spotkania będzie prelekcja: Rola bibliotek w budowaniu kapitału społecznego. Wykład poprowadzi dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG z Uniwersytetu Gdańskiego.

Prof. dr hab. Maja Wojciechowska jest absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr nauk humanistycznych z zakresu bibliologii, dr hab. z zakresu bibliologii i informatologii. Od 2006 r. pracownik UG.

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół organizacji i zarządzania bibliotekami, marketingu bibliotecznego, promocji czytelnictwa oraz zarządzania wiedzą w instytucjach komercyjnych i non profit.

Jest członkiem IFLA i przewodniczącą Komisji Zarządzania i Marketingu SBP, organizatorem Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i Organizacja Bibliotek oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Zarządzanie Biblioteką”.

Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.