Wideokonferencje

      Biblioteka Norwida tętni życiem kulturalnym. Odbywa się tu mnóstwo ciekawych spotkań, wieczorów autorskich, promocji lokalnych artystów (pisarzy, poetów), konferencji naukowych wykładów, spotkań z ciekawymi osobami, itd. Zwykle sale wypełnione są po brzegi i zdarzają się sytuacje, iż zainteresowane udziałem w wydarzeniu osoby nie mogą nim uczestniczyć z powodu braku miejsc. Jedna z proponowanych e-usług zrealizowanych w ramach projektu rozwiązuje ten problem. W bibliotece został wdrożony nowoczesny, elastyczny i jednocześnie prosty i intuicyjny w obsłudze system wideokonferencji. Oprogramowanie to umożliwia między innymi:

-        organizowanie wirtualnych spotkań np. z ciekawymi autorami, artystami,

-        organizowanie wirtualnych, rozproszonych szkoleń z zakresu dostępu do informacji i wiedzy,

-        transmisje wydarzeń kulturalnych odbywających się w Norwidzie,

-        wirtualne uczestnictwo w spotkaniach kulturalnych, imprezach dla dzieci itd.

-        prowadzenie rozproszonych klubów dyskusyjnych (książki, filmowych itd.).

      W ramach realizacji projektu zostało zakupione oprogramowanie serwerowe, wraz z usługą, które umożliwia organizowanie wideokonferencji przy wykorzystaniu serwisu internetowego, co eliminuje konieczność inwestowania w oprogramowanie i sprzęt po stronie zewnętrznych uczestników wydarzenia. Użytkownicy biblioteki, którzy chcą wziąć udział w wideokonferencji będą otrzymywali wirtualne zaproszenie i przy wykorzystaniu własnego komputera stacjonarnego lub przenośnego z podłączeniem do Internetu oraz kamerą internetową (która stanowi standardowe wyposażenie większości dostępnych aktualnie na rynku notebooków) będą się podłączać do wideokonferencji bez żadnych opłat. Prosto łatwo i przyjemnie. W transmitowanym w Internecie w czasie rzeczywistym spotkaniu z ciekawym autorem, które fizycznie odbywać się będzie w Sali Dębowej Norwida w Zielonej Górze, będzie mógł aktywnie współuczestniczyć, zaproszony użytkownik systemu widokonferencji, znajdujący się w dowolnym miejscu na świecie.

      W zależności od typu organizowanego wydarzenia oraz określonej grupy docelowej, zaproszenia będą rozsyłane indywidualnie (np. do członków klubów dyskusyjnych, moderatorów DKK lub innych zamkniętych grup) lub publikowane na ogólnodostępnych stronach serwisów informacyjnych WiMBP.

      Usługa wideokonferencji może być również używana w urządzeniach mobilnych, np. tak popularnych aktualnie smartfonach i tabletach. Oznacza, to że np. będąc na wakacjach na Wyspach Kanaryjskich możemy bez najmniejszego problemu wziąć udział w ciekawym wydarzeniu, które akurat w tym czasie dzieje się w Norwidzie. Inną niezwykle interesującą funkcją usługi jest możliwość kreowania wirtualnego spotkania lub strumieniowania interesujących wydarzeń w miejscach poza gmachem głównym biblioteki. W ramach zakupionego sprzętu zostały dostarczone m.in. kamery HD oraz sprzęt mobilny. Daje to nieograniczone możliwości. Możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy jakaś ciekawa osoba np. przykuta do wózka inwalidzkiego i nie mająca fizycznej możliwości dostania się do Norwida, zaprasza bibliotekarzy do siebie i prowadzi wirtualne spotkanie ze swojego własnego domu. Rozwiązanie to jest idealne dla niepełnosprawnych użytkowników biblioteki, którzy często unieruchomieni w swoich miejscach zamieszkania, nie mogą w pełni uczestniczyć w organizowanych imprezach.

      Innymi ciekawymi pomysłami, które wykorzystują możliwości zakupionego sprzętu i oprogramowania są: prowadzenie wirtualnych spotkań w ramach Dyskusyjnych Klubów w których zdalnie uczestniczyć będą nie tylko klubowicze z województwa lubuskiego, ale również z różnych regionów Polski, przedsięwzięcia wzbogacające działalność np. powstałego w zeszłym roku klubu filmowego „Na Górze”, działającego w Mediatece „Góra Mediów”, np. wirtualne zaproszenie do rozmowy o obejrzanym filmie krytyków i innych zainteresowanych, nie będących w danym momencie fizycznie w klubie.

      Niezwykle ciekawe możliwości systemu wideokonferecji wiążą się z organizacją spotkań z native speakerami w wirtualnej Cafe Language Mediateki. W starej formule spotkania z językami obcymi odbywały się ze względu na ograniczenia lokalowe biblioteki jedynie raz na dwa miesiące przy udziale niewielkiej liczby osób. W wyniku wykorzystania systemu wideokonferencji to się zmieni.

      Jeżeli chcecie Państwo zorganizować wideokonferencję, zaprezentować online ciekawe wydarzenie kulturalne, które odbywa się w Państwa bibliotece, instytucji, miejscu zamieszkania - uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Przetwarzania Danych Bibliotecznych WiMBP w terminie przynajmniej 3 dni roboczych przed planowanym wydarzeniem.

         Mailowy adres kontaktowy: wideokonferencja[at]wimbp.zgora.pl.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.