45

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Strona "Pro Libris"

nr 36 

Bibliotekarz Lubuski

Strona "Bibliotekarza Lubuskiego"

 

 

Pismo "Pro Libris" w postaci elektronicznej:

Pro Libris 2013

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.