"1-2-3 TEATR"

Projekt teatralny skierowany do dzieci młodszych klas szkoły podstawowej. Głównym celem zadania jest poszerzenie oferty biblioteki o zajęcia teatralne dla najmłodszych. Poprzez prowadzenie cyklicznych działań animujących czytelnictwo, warsztatów, zabaw parateatralnych, przygotowywanie spektaklu na podstawie tekstów zawartych w publikacjach dla dzieci i młodzieży, ma zachęcić najmłodszych do czytania. Dodatkowym celem projektu jest zainteresowanie dzieci sztuką teatralną oraz zachęcenie najmłodszych do aktywnego udziału w kulturze. Ma on przybliżać najmłodszym specyfikę zawodu aktora i innych twórców teatru, pobudzać kreatywności dzieci, rozwijać twórcze myślenie i wrażliwość estetyczną, umiejętność wystąpień publicznych oraz współpracy. Dzieci będą tworzyły lalki, budowały scenografię i inne elementy teatru, a także stworzą spektakl teatralny. 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Program Operacyjny: Partnerstwo dla Książki

Wysokość dotacji: 16 480,00 zł 

Całkowita wartość projektu: 20 640,00 zł 

Image
Image

Drukuj