DZIAŁY WEWNĘTRZNE

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
II piętro

tel. +48 68 45 32 600
+48 68 45 32 602
fax: +48 68 45 32 603
e-mail: informacja@biblioteka.zgora.pl

Sekretariat

Monika Barzdo, specjalista ds. administracyjnych
Prowadzenie obsługi sekretarskiej dyrektora, I zastępcy i II zastępcy dyrektora WiMBP im. Cypriana Norwida.

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
V piętro

tel. +48 68 45 32 628
e-mail: a.roslanowska@biblioteka.zgora.pl

Archiwista

Anna Rosłanowska, starszy bibliotekarz
Prowadzenie obowiązującej dokumentacji archiwalnej. 

Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych

dr inż. Piotr Ziembicki
Piotr Eliński
Dział koordynuje prace związane z komputeryzacją Biblioteki w zakresie techniczno-administracyjnym: administruje lokalną siecią komputerową WiMBP, archiwizuje dane systemu bibliotecznego PROLIB, przeprowadza aktualizacje oprogramowania bibliotecznego oraz systemów operacyjnych. Zapewnia ciągłość pracy systemu PROLIB oraz oprogramowania systemowego. 

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
II piętro, pok. 211

tel. +48 68 45 32 619
e-mail: dbaim@biblioteka.zgora.pl

Dział Badań, Analiz i Metodyki

Kierownik: Monika Simonjetz
Dział Badań, Analiz i Metodyki sprawuje nadzór merytoryczny oraz udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom publicznym południowej części województwa lubuskiego. Organizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego bibliotekarzy (seminaria, konferencje, kursy). Prowadzi badania w zakresie czytelnictwa i opracowuje sprawozdawczość opisową i statystyczną z działalności bibliotek publicznych. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie funkcjonowania bibliotek. 

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
III piętro

tel. +48 68 45 32 624
+48 666 885 426
e-mail: k.poryszko@norwid.zgora.pl

Dział Public Relations

Specjalista ds. Public Relations: Katarzyna Poryszko

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
III piętro

tel. +48 68 45 32 614
e-mail: gromadzenie@biblioteka.zgora.pl
opracowanie@biblioteka.zgora.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Kierownik: Beata Kowalska
Zadaniem Działu jest zakup, gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych WiMBP im. Cypriana Norwida.  
Centralna baza katalogowa jest tworzona w systemie PROLIB, w formacie MARC21. 
Bibliotekarz Systemowy

tel. +48 68 45 32 634
e-mail: bibliotekarz.systemowy@biblioteka.zgora.pl

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
II piętro, pok. 210

tel. +48 68 45 32 630
e-mail: kadry@biblioteka.zgora.pl

Dział Kadr i Płac

Kierownik: Marta Trawińska, specjalista ds. pracowniczych
Do zadań Działu Kadr i Płac należy przede wszystkim prowadzenie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
II piętro
tel. +48 68 45 32 620

Dział Księgowości

Główna księgowa: Aleksandra Krochmal
Prowadzenie spraw finansowych Biblioteki zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
IV-V piętro

tel. +48 68 45 32 627
e-mail: kinga.sczaniecka@biblioteka.zgora.pl
antykwariat@biblioteka.zgora.pl

Dział Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych

Kierownik: Kinga Sczaniecka
W Dziale znajdują się wydawnictwa zwarte i ciągłe, nuty, płyty winylowe oraz kasety tzw. książki mówionej. Księgozbiór składa się z polskiej i obcej literatury pięknej dla dorosłych, literatury naukowej i popularnonaukowej, skryptów akademickich, słowników i encyklopedii od 1831 roku do dnia dzisiejszego. 
Zbiory magazynowe udostępniane są poprzez Czytelnię Ogólną, Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz Wypożyczalnię Główną. 

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
III piętro, pok. 300B

tel. +48 68 45 32 635
e-mail: promocja@biblioteka.zgora.pl
a.michalowska@biblioteka.zgora.pl

Dział Promocji i Organizacji Wydarzeń

Kierownik: Aneta Michałowska
Do zadań Działu należy promocja działalności WiMBP im. Cypriana Norwida, inicjowanie przedsięwzięć marketingowych, podejmowanie działań prezentujących wizerunek instytucji w kraju i za granicą. 

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
III piętro, pok. 300A

tel. +48 68 45 32 637
e-mail: prolibris@biblioteka.zgora.pl

Dział Wydawnictw

Kierownik: Ewa Mielczarek
Dział zajmuje się przygotowywaniem i wydawaniem drukiem literatury regionalnej, a także Lubuskiego Czasopisma Literacko-Kulturalnego “Pro Libris”, pisma branżowego “Bibliotekarz Lubuski”, “Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych”. 

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
II piętro

tel. +48 68 45 32 621
+48 68 45 32 622
w-mail: administracja@biblioteka.zgora.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik: Bogusław Adamczewski
Dział odpowiada za funkcjonowanie administracji w WiMBP im. Cypriana Norwida. Nadzoruje zaopatrzenie Biblioteki w niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie. Dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem instytucji. Koordynuje procesy inwestycyjne oraz postępowania przetargowe. Odpowiada za transport.

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
piętro -I

tel. +48 68 45 32 608
e-mail:
pracownia.plastyczna@biblioteka.zgora.pl

Pracownia Plastyczna

Kierownik: Arleta Złotowska
Przygotowywanie projektów graficznych w wersji elektronicznej lub tradycyjnej na potrzeby WiMBP im. Cypriana Norwida.

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
III piętro, pok. 301

tel. +48 68 45 32 611
e-mail: k.kobierzycka@biblioteka.zgora.pl

Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Kaja Kobierzycka
Opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań Biblioteki, ich koordynacja i rozliczanie. 

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI