OFERTA BIBLIOTEKI

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze to biblioteka publiczna o statusie biblioteki naukowej. Na podstawie ustawy o bibliotekach oraz statutu i umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego i Zarządem Miasta Zielona Góra w 2000 roku jest wspólną instytucją obu jednostek samorządu terytorialnego i pełni funkcje wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy. Pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych. Opracowuje i publikuje bibliografie regionalne oraz inne materiały informacyjne o charakterze regionalnym. Sprawuje nadzór merytoryczny nad 53 bibliotekami publicznymi południowej części województwa lubuskiego i udziela tym bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. Ponadto bada stan i stopień zaspokajania potrzeb użytkowników, prowadzi badania i analizy w tym zakresie, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego.

Biblioteka im. Cypriana Norwida oferuje użytkownikom:

 • literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży, dzieci,
 • książki naukowe i popularnonaukowe,
 • literaturę obcojęzyczną,
 • dokumenty życia społecznego, w tym książki, czasopisma w języku polskim i niemieckim dotyczące historii i czasów współczesnych regionu,
 • prasę codzienną i specjalistyczną,
 • e-booki – m.in. poprzez dostęp do platformy Legimi,
 • audiobooki,
 • zbiory specjalne, w tym: płyty CD i DVD z filmami i muzyką, płyty analogowe, wydawnictwa informacyjne na płytach CD-ROM, gry na PC, PS 3 i 4, notacje muzyczne,
 • starodruki, rękopisy, kartografię zabytkową i współczesną, zbiory ikonograficzne,
 • mikrofilmy.

Posiadamy także nowoczesny sprzęt elektroniczny: skanery, drukarki, okulary VR, roboty Photon, PS Move, tablety graficzne, oprogramowanie i sprzęt do tworzenia muzyki oraz filmów.

W ramach wypożyczalni międzybibliotecznej sprowadzamy na życzenie czytelnika książki i inne materiały biblioteczne z innych bibliotek w kraju i za granicą.

W Bibliotece spotykają się formalne i nieformalne grupy użytkowników, gdyż jest ona miejscem otwartym i niewykluczającym żadnej z grup.

W Wydawnictwie Pro Libris ukazują się publikacje autorów mieszkających na Środkowym Nadodrzu: literatura piękna, książki naukowe i popularnonaukowe, wydawnictwa pokonferencyjne, czasopisma.

Biblioteka prowadzi działalność upowszechniającą literaturę i czytelnictwo, organizując spotkania z autorami i promocje książek, festiwale i przeglądy literackie, spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki, okolicznościowe wystawy. Organizuje także szereg innych wydarzeń promujących książki i czytanie: wieczory i audycje literackie, Czytelnię Dramatu, Zielonogórski Salon Poezji.

W Bibliotece organizowane są konferencje naukowe i konwersatoria bibliotekoznawcze.

Kobieta siedzi na podłodze, czyta książkę z czerwoną okładką, w tle białe regały z książkami
Bibliotekarze WiMBP to wykształcona kadra, nieustannie podnosząca kompetencje zawodowe, otwarta na nowe wyzwania i zaangażowana w codzienną pracę na rzecz użytkowników.

Nasi bibliotekarze:
 • służą informacją ułatwiającą dotarcie do potrzebnych materiałów,
 • wskazują sposoby poszukiwań publikacji zarówno w katalogach, jak i w bazie komputerowej,
 • pomagają wypożyczać książki,
 • udzielają objaśnień dotyczących usług oferowanych w Bibliotece,
 • prowadzą warsztaty i poradnictwo indywidualne w zakresie korzystania z komputera, Internetu i innych urządzeń elektronicznych,
 • udzielają podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy,
 • służą pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych,
 • oprowadzają wycieczki i osoby zainteresowane po stałych i czasowych ekspozycjach Biblioteki,
 • prowadzą poradnictwo merytoryczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką dla bibliotekarzy z podległych bibliotek.

Korzystanie z zasobów Biblioteki

Ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze korzystać mogą wszyscy zainteresowani na podstawie Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz Regulaminu Działu Zbiorów Specjalnych. Biblioteka obsługuje również czytelników o specjalnych potrzebach, gromadząc dla tych grup użytkowników książki na odpowiednich nośnikach oraz merytorycznie dopasowane do ich potrzeb.

By móc korzystać z zasobów Biblioteki, należy posiadać aktywne konto czytelnika. W tym celu należy skorzystać z instrukcji Jak korzystać z Biblioteki i postępować zgodnie z zawartymi tam poleceniami.

Znajdziesz nas także na:
Zapraszamy do korzystania z oferty Biblioteki!

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Biblioteka ma w swojej ofercie szereg zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży – adresowanych zarówno do grup zorganizowanych, jak również osób indywidualnych. Warsztaty, konkursy, Dyskusyjne Kluby Książki, lekcje biblioteczne, zajęcia animacyjne – to wybrane propozycje z bogatej oferty zajęć skierowanych do młodych uczestników.

Na stole rozłożone kredki są kredki, kolorowe wycinanki i nożyczki, przy stole siedzą dzieci

Zwiedzanie Biblioteki

Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej przyjmowane są zgłoszenia grup młodzieży ze szkół średnich, studentów i osób dorosłych w zakresie zwiedzania gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Planowane wycieczki należy zgłaszać pod nr tel. +48 68 453 26 06

Oprowadzanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Uczestnicy wycieczek są informowani o warunkach korzystania z Biblioteki, o działalności poszczególnych jej agend, podstawowych zasadach korzystania z katalogów tradycyjnych i baz komputerowych oraz są oprowadzani po aktualnie prezentowanych wystawach.

Regały z książkami

Zwiedzanie Muzeum Ilustracji Książkowej

Istnieje możliwość obejrzenia zbiorów Muzeum Ilustracji Książkowej, które prezentuje rozwój ilustracji na przestrzeni dziejów książki drukowanej od XV do XXI wieku.

Osoby zainteresowane zwiedzaniem prosimy o kontakt:

Muzeum Ilustracji Książkowej przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze Al. Wojska Polskiego 9

Dział Zbiorów Specjalnych
tel. + 48 68 45 32 616 
e-mail: a.lipinska@biblioteka.zgora.pl 
e-mail: m.radziszewska@biblioteka.zgora.pl

Ilustracja książkowa przedstawiająca owady

Digitalizacja na żądanie

Czytelnicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze mogą korzystać z darmowej usługi DIGITALIZACJI NA ŻĄDANIE. W ramach tej oferty istnieje możliwość zamówienia wykonania skanów materiałów znajdujących się w zasobach WiMBP w Zielonej Górze, które zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych lub naukowych.

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić odpowiedni formularz

Skanowanie czasopisma

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek.

Sprowadza materiały biblioteczne, tj. książki, artykuły, których nie posiadają biblioteki zielonogórskie. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych w WiMBP im. C. Norwida mają czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną. Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 6 tygodni.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna informuje osoby zamawiające o nadejściu materiałów. O sposobie powiadomienia decyduje użytkownik (poczta elektroniczna, telefon). Materiały wypożyczane są na okres od 1 do 4 tygodni, w zależności od ustaleń biblioteki wypożyczającej.

Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia z biblioteki krajowej, zgłaszając to Wypożyczalni Międzybibliotecznej nie później niż na 5 dni przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia innych bibliotek i instytucji na terenie całego kraju.

Kontakt:

tel. +48 68 45 32 617
e- mail: Wypozyczalnia.Miedzybiblioteczna@wimbp.zgora.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna znajduje się na I piętrze w Czytelni Ogólnej

Biblioteki zainteresowane współpracą proszone są o wypełnienie Deklaracji przystąpienia do współpracy międzybibliotecznej z WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i przesłanie jej na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna / Czytelnia Ogólna

Al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra

Legimi

Baza LEGIMI umożliwia nam dostęp do ok. 70 000 tytułów wydawniczych zupełnie za darmo. 
Nowe kody wydawane są czytelnikom zawsze od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.
Uwaga! 
Ilość kodów na dany miesiąc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Image

PocketBook

Czytelnicy WiMBP w Zielonej Górze mogą bezpłatnie wypożyczyć czytniki PocketBook. 

Są one dostępne w trzech agendach bibliotecznych: 

 • mediateka Góra Mediów (gmach główny Biblioteki)
 • mediateka Szklana Pułapka (Palmiarnia Zielonogórska)
 • Lubuskie Laboratorium Książki „Green Book” (Jędrzychów) 
Image

Empik Go

Baza Empik Go umożliwia nam dostęp do ok. 100 000 audiobooków, e-booków i podcastów zupełnie za darmo. 
Nowe kody wydawane są czytelnikom od zawsze piątego dnia roboczego danego miesiąca.
Uwaga! 
Ilość kodów na dany miesiąc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Image

Audiobooki

Biblioteka dysponuje kilkoma tysiącami tytułów książki mówionej w formie AudioCD oraz MP3. Całość zbiorów znajduje się w mediatece Góra Mediów (I piętro biblioteki), mediatece Szklana Pułapka (Palmiarnia), Lubuskim Laboratorium Książki GREENBOOK (Jędrzychów), Bibliotece Obcojęzycznej (parter Biblioteki) oraz naszych filiach i agendach na terenie miasta. 

Aby skorzystać ze zbiorów multimedialnych wystarczy ważna karta biblioteczna. Audiobooki wypożyczane są na okres 4 tygodni w ograniczeniu do 6 szt. jednorazowo. 

Biblioteka dysponuje również książką mówioną nagraną na kasetach magnetofonowych.
Te audiobooki zamawiane są z magazynu przez mediatekę Góra Mediów.
 

 

Półka z audiobookami

Czytak PLUS

Mediateka Góra Mediów udostępnia czytelnikom urządzenia Czytak PLUS. Są to mobilne aparaty do mobilnego odsłuchu tytułów książki mówionej zgranych na kartę SD. 

Wypożyczane są każdemu, kto posiada ważna kartę biblioteczną oraz zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności narządu wzroku. 

Przeznaczeniem tego urządzenia jest ułatwienie czytania książek osobom niedowidzącym i niewidomym. Książki w specjalnym formacie czytane są przez lektora, a ituicyjność obsługi sprawia, że wystarczy sam zmysł dotyku, aby obsłużyć Czytaka.

Czytak Plus

Bestseller w 72 godziny

„Bestseller w 72 godziny” to propozycja adresowana do osób, które lubią być na bieżąco z literackimi nowościami (wydanymi w ciągu ostatniego roku). Czytelnik zgłasza chęć zakupu jakiejś nowości, a my udostępniamy go w ciągu 72 godzin od momentu zakupu książki do Biblioteki.

Zamówień bestsellerowych tytułów dokonywać można za pomocą strony internetowej, korzystając z zakładki ,,Zaproponuj książkę’’ lub korzystając z odpowiedniej opcji w naszym e-katalogu, a także dzwoniąc do wybranej agendy Biblioteki, czy rozmawiając z bibliotekarzem osobiście. 

Informacja o pojawieniu się nowych pozycji książkowych, wybranych przez naszych czytelników, pojawi się na stronie internetowej WiMBP, a także w social mediach naszej książnicy. 

Książki poustawiane na schodach prowadzących do wejścia głównego Biblioteki

Wynajem sal

Sala konferencyjno-widowiskowa - Sala im. Janusza Koniusza - (PARTER)

o powierzchni 210 m2, przewidziana na 100 - 180 osób. Wyposażona w nagłośnienie, sprzęt audiowizualny i klimatyzację.

Koszt wynajęcia sali:

400 zł + 23% VAT za pierwszą godzinę bez obsługi elektryczno-akustycznej;

50 zł + 23% VAT za każdą następną godzinę bez obsługi elektryczno-akustycznej;

250 zł + 23% VAT za obsługę elektryczno-akustyczna sali.

Sala szkoleniowa - Sala Wykładowa - (II PIĘTRO)

o powierzchni 180 m2, przewidziana na 50 - 60 osób. Wyposażona w nagłośnienie, sprzęt audiowizualny, rzutnik pisma z ekranem projekcyjnym, rzutnik slajdów, tablice i klimatyzację.

Koszt wynajęcia sali:

300 zł + 23% VAT za pierwszą godzinę;

50 zł + 23% VAT za każdą następną godzinę.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Administracyjno-Gospodarczy WiMBP
al. Wojska Polskiego 9 (II p., pok. 206, 205)

tel. 68 45 32 621, 68 45 32 622
e-mail: administracja@biblioteka.zgora.pl

Wi-Fi, komputery

Internet bezprzewodowy (Wi-Fi) na terenie biblioteki jest bezpłatny, z komputerów bezpłatnie skorzystać mogą zarejestrowani czytelnicy. Użytkownicy niezarejestrowani - za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość. W przypadku dużego zainteresowania ze strony odwiedzających bibliotekę, dostęp do stanowiska komputerowego ograniczony jest do jednej godziny jednorazowo.

Komputer, drewniane biurko, dwa krzesła

Drukowanie

W Bibliotece możesz skorzystać wydrukować i skserować dokumenty. Usługa jest dostępna w mediatece Góra Mediów, mieszczącej się w bud. głównym Biblioteki (I piętro).

Wydruk
Cena
wydruk A4 czarno-biały
0,30 zł za stronę
wydruk A4 kolorowy
2,50 zł za stronę
Skanowanie materiałów wydanych po 1945 r. - format A4
1,00 zł za stronę
Ksero A4 druk czarno-biały
0,30 zł za stronę
Ksero A3 druk czarno-biały
0,50 zł za stronę
Ksero A4 kolor
2,50 zł za stronę
Ksero A3 kolor
5,00 zł za stronę

*Płatność wyłącznie gotówką

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI