JAK KORZYSTAĆ Z BIBLIOTEKI

Zapis

Zapis jest wykonywany na podstawie właściwego dowodu tożsamości we wszystkich działach udostępniania. Możliwy jest także zapis elektroniczny w trybie on-line, ale aktywowanie konta nastąpi dopiero po wypełnieniu karty zapisu, na której własnoręcznym podpisem użytkownik potwierdzi znajomość regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zostać zapisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przebywających w Bibliotece bez rodzica lub opiekuna prawnego.

Karta biblioteczna

W celu otrzymania karty bibliotecznej należy zgłosić się do Wypożyczalni Głównej Biblioteki, al. Wojska Polskiego 9. Koszt wyrobienia karty wynosi 5.00 zł (2.50 dla emerytów i rencistów). Dla osób posiadających Kartę Zgranej Rodziny, Kartę Dużej Rodziny lub Kartę ZGrani Zielonogórzanie 50+ karta biblioteczna jest bezpłatna.

Karta biblioteczna upoważnia do korzystania ze wszystkich agend i filii miejskich Biblioteki.

Korzystanie ze zbiorów

Ze zbiorów Biblioteki korzystać można na miejscu w czytelniach oraz wypożyczać je na zewnątrz.

Wyszukiwania wybranej pozycji użytkownik dokonuje za pomocą katalogu on-line, w którym oznaczone jest miejsce przechowywania danej pozycji.

Ilość wypożyczanych wolumenów oraz czas wypożyczenia określa Regulamin korzystania ze zbiorów.

Zamawianie

Zbiory z statusem „dostępny” zamawia się korzystając z katalogu on-line, po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto. Zamówione pozycje oczekują na czytelnika 2 dni.

Zwroty

Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w placówce, w której zostały wypożyczone. Poza godzinami otwarcia placówki i w dni, w których Biblioteka jest nieczynna, istnieje możliwość zwrotu zbiorów za pomocą biblioboxu, znajdującego się przed wejściem do gmachu głównego WiMBP.

Zasady ściągania zbiorów z kont czytelników określone są w Zasadach korzystania z biblioboxu.

Przedłużanie terminu zwrotu

Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować dwukrotnie osobiście:
1) telefonicznie,
2) za pomocą poczty elektronicznej lub
3) samodzielnie ze swojego konta w zakładce „Prolongaty".

Nie można wykonać prolongaty zbiorów:
1) zarezerwowanych,
2) którym upłynął termin zwrotu oraz
3) pozycji na kontach obciążonych opłatą.

Opłaty

Do czytelników przetrzymujących zbiory Biblioteka wysyła jedno wezwanie. Czytelnik powinien niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz uiścić opłaty związane z ich przetrzymaniem w wysokości określonej w Regulaminie.
Możliwość zapoznania się z Regulaminami WiMBP.

Rezerwowanie

Zbiory ze statusem „niedostępny" można zarezerwować.

W chwili zwrotu pozycja pojawia się w zamówieniach pierwszej osoby oczekującej. System biblioteczny wysyła na adres e-mail czytelnika (jeśli został wcześniej formalnie podany) informację o oczekującym do odbioru zamówieniu. Materiały oddane są w rezerwacji 4 dni.

Zasady korzystania z biblioboxu

Wrzutnia książek gdzie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne

Przy wejściu do gmachu głównego Biblioteki ustawiony jest bibliobox, czyli czerwona skrzynia, do której można wrzucić wypożyczone wcześniej książki. Bibliobox jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które pracują i nie mają czasu oddać książek w godzinach pracy Biblioteki.

Korzystając z możliwości zwrotu książki poprzez bibliobox pamiętajmy, że:

  • Do biblioboxu wkładać należy tylko książki wypożyczone w agendach i oddziałach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
  • Bibliobox jest czynny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
  • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za zbiory pozostawione poza biblioboxem.
  • W celu uniknięcia naliczania kary za przetrzymanie, książki muszą być dostarczone do biblioboxu najpóźniej 3 dni przed upływem terminu zwrotu.
  • Książki zostaną ściągnięte z konta czytelnika w ciągu najbliższych 3 dni roboczych.
  • Czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia ciążących na nim opłat, jeśli zwrócił materiały po terminie, zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
  • Książki do biblioboxu należy wkładać ostrożnie, grzbietem do przodu, tak by nie uległy uszkodzeniu. Prosimy o upewnienie się, że książka wpadła do wnętrza wrzutni.
  • Prosimy nie wkładać książek, jeśli ich rozmiar jest za duży, by nie uszkodzić książki lub biblioboxu.
  • Po dokonaniu zwrotu przez bibliobox prosimy o weryfikację stanu konta bibliotecznego w terminie do 7 dni.

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI