DZIAŁY UDOSTĘPNIANIA

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
parter, antresola w Wypożyczalni Głównej

tel. +48 68 45 32 632
e-mail: 
wantuch@biblioteka.zgora.pl

Dział Udostępniania

Kierownik: Marzena Wańtuch Elińska

Zbiory wypożyczane i udostępniane są czytelnikom w gmachu głównym WiMBP na parterze: w Wypożyczalni Głównej, Bibliotece Obcojęzycznej i Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży; na pierwszym piętrze: w mediatece Góra Mediów i Czytelni Ogólnej oraz w filiach i agendach na terenie miasta (12 oddziałów).

W Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, mediatece Góra Mediów oraz w filiach i agendach na terenie miasta prowadzona jest także działalność upowszechniająca czytelnictwo i szeroko pojętą kulturę, skierowana do dzieci i młodzieży oraz dorosłych użytkowników Biblioteki: lekcje biblioteczne, warsztaty literacko-plastyczne, działania literacko-teatralne, konkursy, głośne czytanie książek, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy filmowe, turnieje gier komputerowych i planszowych i inne imprezy okolicznościowe.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 16:00
Sobota 9:00-15:00

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
parter

tel. +48 68 45 32 610
e-mail:
biblioteka.pana.kleksa@biblioteka.zgora.pl

Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży - Biblioteka Pana Kleksa

Koordynator: Justyna Stachura
 • Biblioteka dla dzieci i młodzieży
 • Literatura beletrystyczna 
 • Literatura popularnonaukowa 
 • Komiksy 
 • Filmy 
 • Muzyka dla dzieci 
 • Czasopisma 
 • Audiobooki 
 • Wi-Fi 
 • Stanowiska komputerowe dla czytelników 
 • Gry planszowe 
 • “Galeria Młodych” - miejsce wystawowe 
 • Zajęcia animacyjno-edukacyjne 
 • Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci 
 • Strefa relaksu 
 • Miejsce do odrabiania lekcji 
 • Sala animacyjna 
 • Kącik malucha 
 • Podjazd dla wózków 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 16:00
Sobota 9:00-15:00

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
I piętro
tel. +48 68 45 32 617
e-mail:
czytelnia.ogolna@biblioteka.zgora.pl

Czytelnia Ogólna

Koordynator: Jarosław Głuszek
 • Księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, poradniki, dzieła zbiorowe, biografie, atlasy ogólne, przewodniki turystyczne, albumy malarstwa i architektury) 
 • Czasopisma naukowe (również z lat ubiegłych) 
 • Czasopisma fachowe (również z lat ubiegłych) 
 • Prasa codzienna 
 • Księgozbiór magazynowy przeznaczony do korzystania na miejscu 
 • Stanowiska komputerowe 
 • Stanowiska przeznaczone do cichej pracy  
 • Wi-Fi 
 • Podjazd dla wózków / winda 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 16:00

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
parter

tel. +48 68 45 32 606
e-mail:
informacja.regionalna@biblioteka.zgora.pl

Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej

Kierownik: Anna Urbaniak

W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze znajduje się największy w województwie księgozbiór regionalny z XIX, XX i XXI wieku, liczący ponad 15 300 wol. oraz około 7 300 tytułów wydawnictw ciągłych. W jego skład wchodzą zarówno pozycje niemieckie jak i polskie. Czytelnik ma również możliwość skorzystania z ok. 130 bieżących tytułów czasopism lokalnych, wydawanych w różnych miejscowościach województwa lubuskiego. Ponadto udostępnia księgozbiór informacyjny, dokumenty elektroniczne, dźwiękowe, kartograficzne, normy, filmy, dokumenty życia społecznego oraz publikacje z zakresu winiarstwa. Wszystkie zbiory udostępniane są na miejscu. Czytelnik ma możliwość samodzielnego nieodpłatnego wykonania zdjęć cyfrowych oraz skanów. 
Dział opracowuje Bibliografię Ziemi Lubuskiej (BZL). Bibliografia jest bazą on-line obejmującą piśmiennictwo od 1986 r. i uzupełnianą na bieżąco, dostępną na stronie WiMBP im. Cypriana Norwida. Stanowi część ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Opisy, które jeszcze nie zostały wprowadzone do bazy są udostępniane czytelnikom w postaci kartoteki tradycyjnej. 
Pracownicy Działu uczestnicą również w tworzeniu Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej (ZBC). Obecnie ZBC tworzą: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.  

Oprowadzanie wycieczek po gmachu głównym Biblioteki Norwida pod numerem tel. +46 68 45 32 606. 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 9:00 – 16:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 9:00 – 16:00
Piątek 9:00 – 16:00

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
parter

tel. +48 68 45 32 629
e-mail:
katalog@biblioteka.zgora.pl

Informacja Katalogowo-Biblioteczna

Udzielanie szeroko rozumianej informacji dotyczącej działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida, zasobów katalogowych oraz bieżących wydarzeń na terenie biblioteki.

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
parter

tel. +48 68 45 32 607
e-mail: digitalizacja@biblioteka.zgora.pl

Pracownia Digitalizacji Zbiorów

Specjalista ds. digitalizacji: Łukasz Mikołajczuk

Pracownia zajmuje się wykonywaniem kopii cyfrowych materiałów będących własnością Biblioteki. Projektem cyfrowej archiwizacji zbiorów objęte są przede wszystkim starodruki, rękopisy, zbiory kartograficzne i ikonograficzne oraz regionalia. Większość z nich, wraz z odpowiednimi opisami, trafia do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Pracownia realizuje także usługę Digitalizacji na żądanie.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 – 15:00
Wtorek 10:00 – 15:00
Środa 10:00 – 15:00
Czwartek 10:00 – 15:00
Piątek 10:00 – 15:00

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
III piętro

tel. +48 68 45 32 616
e-mail:
m.radziszewska@biblioteka.zgora.pl
a.lipinska@biblioteka.zgora.pl

Dział Zbiorów Specjalnych

Kierownik: Maria Radziszewska
Czytelnia udostępnia współczesne i zabytkowe zbiory specjalne WiMBP im. Cypriana Norwida. 
Zbiory specjalne to starodruki, rękopisy, kartografia, materiały ikonograficzne (grafiki, rysunki, fotografie, exlibrisy, medale, obrazy), mikrofilmy i kopie cyfrowe. Szczególną wartość zabytkową i kulturową przedstawiają zbiory starodruków. Najcenniejszą kolekcję tworzy zespół 9 najstarszych dokumentów drukowanych tzw. Inkunabułów, druki o charakterze regionalnym (silesiacalubusiana) oraz szkice sporządzone przez Cypriana Norwida. 
Ze zbiorów zabytkowych można skorzystać po okazaniu listu referencyjnego określającego charakter prowadzonej pracy naukowej warunkującej korzystanie z tychże zbiorów. 
Skarby Zielonogórskiej Książnicy
Księga nad Księgami - fenomen polskiej translatoryki XVI wieku
Biblia, najstarsza księga świata, niezwykłe zainteresowanie budziła od początku procesu jej powstawania. Od najdawniejszych czasów rosła też potrzeba tłumaczenia jej na języki narodowe. W Polsce Święta Księga szczytowe osiągnięcia translatorskie osiągnęła w XVI stuleciu, zwanym „złotym wiekiem Biblii Polskiej”. Pojawienie się w owym czasie Reformacji, a wraz z nią licznych protestanckich przekładów Pisma Świętego, wymusiło na Kościele katolickim stworzenie własnego, jedynie słusznego tłumaczenia kanonizowanego tekstu. Odtąd przez długie lata Biblia stała się kluczowym orężem w piśmiennej polemice z różnowiercami.  
W księgozbiorze Biblioteki zachowały się dwa spośród pięciu szesnastowiecznych przekładów Pisma Świętego. Oba stanowią katolicką wersję potwierdzoną na soborze trydenckim w 1546 roku. Jako pierwszy polskim tłumaczeniem z Wulgaty całej Biblii zajął się teolog i kaznodzieja Jan Nycz ze Lwowa, czerpiąc liczne wzorce z czeskich przekładów Świętej Księgi. Egzemplarz biblioteczny pt. Biblia to jest Kxięgi Starego i Nowego Zakonu ..., 1577, powszechnie znany jako Biblia Leopolity bądź Szarffenbergowska stanowi reedycję tekstu, która, nota bene, nie istniała. Opublikowany dwa lata wcześniej nakład książki (1575) nie znalazł kompletu nabywców, przez co drukarz Mikołaj Szarffenberg niesprzedaną jego część wypuścił powtórnie na rynek księgarski zmieniając jedynie datę, kartę tytułową i dedykację. Porażkę swoją jednak przemilczał, a w mowie pochlebnej do króla ogłosił: „Wydaję tę Biblię po raz wtóry(!), ponieważ zabrakło egzemplarzy poprzedniej edycji”. Po latach na ślad oszustwa typografa natrafił Jan Muczkowski i całą niezręczną sytuacje opisał w tekście O Bibliach Szarffenbergowskich, 1845. Druk uatrakcyjnia zawarty w nim materiał ikonograficzny. Tworząc swoisty antagonizm, mieszają się w nim drzeworyty użyte już w Biblii Lutra (Wittenberga, 1534) z modnymi wówczas drzeworytami przedstawiciela stylu późnorenesansowego – Josta Ammana. Cenny walor, podnoszący wartość i estetykę książki, stanowią także zawarte w niej ksylograficzne herby Rzeczypospolitej z czasów panowania Stefana Batorego oraz dynastii Jagiellonów. Jednak niedostateczne kwalifikacje filologiczne i literackie tłumacza oraz pozbawienie tekstu komentarzy sprawiły, że zaprzepaścił swą szansę na ponadczasowe uznanie.  
W niedługim czasie Biblia Leopolity pod względem treści i „gładkości słowa” ustąpiła miejsca swojej następczyni. Osobą ze wszech miar godną podjęcia się trudu przekładu całego Pisma Świętego okazał się jezuita Jakub Wujek z Wągrowca (1541-1597), wybitny humanista i teolog złotego wieku. Sprawdzony w środowisku antyreformatorskim jako pisarz i znany z systematyczności, wytrwałości i wielkiej erudycji katolik stał się idealnym kandydatem Zgromadzenia Jezusowego, by spełnić powierzoną mu misję. Poświęcając czas na działalność duszpasterską i pedagogiczną równolegle z zapałem pracował nad przekładem świętego tekstu. Realizując własną koncepcję sięgał zarówno do źródeł w języku łacińskim i greckim jak i hebrajskim. Aby przygotować czytelnika do pożytecznego czytania Pisma Świętego oraz przekonać go o słuszności katolickiego wykładu Biblii na marginesach i pod tekstem umieszczał wyczerpujące wyjaśnienia mające eliminować wszystkie niejasności. Wrażliwy na piękno słowa starał się również odnaleźć złoty środek by pogodzić wierność przekładu z finezją i stylem polskiej mowy. W tej materii okazał się być niedościgłym dla kolejnych tłumaczy wzorem.  
Niestety, wątłe zdrowie tłumacza oraz Boża wola sprawiły, że zakończył ziemskie życie na dwa lata przed opublikowaniem Biblii. Na zlecenie władz Kościoła ukończony w rękopisie tekst stał się obiektem działań cenzorskich specjalnie w tym celu powołanej Komisji. Szczególnie krytycznie do przekładu odniósł się główny oponent Jakuba Wujka – filar Zakonu Jezuitów Stanisław Grodzicki. Nie szczędził on pod adresem tłumacza ostrych uwag negujących rezultat całości translatorskich zmagań. Efektem rzetelności pracy cenzorów było wprowadzenie licznych zmian i poprawek w treści Pisma Świętego. Na szczęście, niemal w pierwotnym stanie, zachowały się kongenialne komentarze autora, rozwijające ważne kwestie teologiczne i filologiczną analizę tekstu. 
W roku 1599 w krakowskiej oficynie Janusza Januszowskiego wydano kompletny przekład Pisma Świętego pt. Biblia to jest Księgi Starego Y Nowego Testamentu. Ponieważ nie zachowała się oryginalna wersja przekładu trudno dziś dokładnie ocenić skalę ingerencji Komisji w treść dzieła. Musiała jednak być znacząca, skoro rozważano usunięcie z kart księgi nazwiska Wujka jako autora przekładu. Przeważyły jednak zdrowy rozsądek i opinie pozwalające jezuicie zachować miano tłumacza Biblii. Pomimo perypetii związanych z opublikowaniem Świętej Księgi rezultat translatorski przekroczył najśmielsze oczekiwania autora i odbiorców tekstu. Jezuicie z Wągrowca udało się bowiem wypracować indywidualny, niedościgły styl biblijny. Jego [przekład] „był dziełem, któremu towarzyszy zasługa dotąd nieporównywalna z żadnym innym tekstem w polszczyźnie, z wyjątkiem może modlitw codziennego pacierza. Żaden bowiem nie był używany tak często i obficie, tak długo i przez tak wielu, jak to przypadło Pismu Świętemu w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka” . Ten skromny i pracowity duchowny bezprzykładnie zdeklasował swoich następców, a jego dzieło przez stulecia biło rekordy w biblijnych rankingach. 
/Alicja Lipińska/ 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 16:00
Sobota 9:00-15:00

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
I piętro

tel. +48 68 45 32 615
e-mail:
goramediow@biblioteka.zgora.pl

Mediateka Góra Mediów

Koordynator: Magdalena Faron
 • Kolekcja płyt muzycznych (CD oraz płyty winylowe) 
 • Kolekcja filmów (DVD, Blu-ray) 
 • Konsole PlayStation 3 i 4 oraz duży wybór gier 
 • Gogle PlayStation VR 
 • Gry komputerowe 
 • Audiobooki 
 • Czytniki PocketBook 
 • Komiksy 
 • Gry planszowe 
 • Czasopisma specjalistyczne 
 • Dostęp do internetowych baz danych 
 • Strefa spotkań i relaksu 
 • Wi-Fi 
 • Stanowiska komputerowe dla czytelników (komputery wyposażone są m.in. w programy graficzne i językowe) 
 • Infokiosk 
 • Roboty Photony 
 • Miejsce wystawowe 
 • Podjazd dla wózków / winda 

Lubuskie Laboratorium Książki GreenBook

Koordynator: Anna Urbańska

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10:00 – 16:00
Wtorek 12:00 – 18:00
Środa 10:00 – 16:00
Czwartek 12:00 – 18:00
Piątek 10:00 – 16:00

Zielona Góra
ul. Wrocławska 12 A
(budynek Palmiarni), I piętro

tel. +48 68 47 51 807
e-mail:
szklanapulapka@biblioteka.zgora.pl
Facebook

Mediateka Szklana Pułapka

Koordynator: Anna Zientarska
 • Księgozbiór dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
 • Kolekcja płyt muzycznych (CD) 
 • Kolekcja filmów (DVD, Blu-ray) 
 • Konsole PlayStation 3 i 4 oraz gry 
 • Audiobooki 
 • Czytniki PocketBook 
 • Gry planszowe 
 • Prasa codzienna 
 • Kącik dla dzieci 
 • Strefa spotkań i relaksu 
 • Wi-Fi 
 • Stanowiska komputerowe dla czytelników 
 • Miejsce wystawowe 
 • Zajęcia animacyjno-edukacyjne 
 • Podjazd dla wózków / winda 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 16:00
Sobota 9:00-15:00

W dniach 17-21 kwietnia zamknięte!


Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
parter

tel. +48 68 45 32 604
e-mail:
wypozyczalnia@biblioteka.zgora.pl

Wypożyczalnia Główna

Koordynator: Katarzyna Kalisz
 • Placówka dla czytelników powyżej 15 roku życia 
 • Literatura beletrystyczna 
 • Literatura popularnonaukowa  
 • Literatura regionalna 
 • Wi-Fi 
 • Dyskusyjny Klub Książki 
 • Książka na telefon 
 • Punkt wydawania kart bibliotecznych 
 • Punkt odbioru zbiorów magazynowych 
 • Podjazd dla wózków

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 16:00

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
I piętro, Czytelnia Ogólna

tel. +48 68 45 32 617
e-mail: wypozyczalnia.miedzybiblioteczna@biblioteka.zgora.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek. Sprowadza materiały biblioteczne tj. książki, artykuły, których nie posiadają biblioteki zielonogórskie. Składać zamówienia mogą czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną.

Czas realizacji zamówienia trwa od 1 do 6 tygodni. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna informuje osoby zamawiające o nadejściu materiałów. O sposobie powiadomienia decyduje użytkownik (poczta elektroniczna, telefon).

Materiały wypożyczane są na okres od 1 do 4 tygodni, w zależności od ustaleń biblioteki wypożyczającej. Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia z biblioteki krajowej zgłaszając to Wypożyczalni Międzybibliotecznej nie później niż na 5 dni przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia innych bibliotek i instytucji na terenie całego kraju.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 – 18:00
Wtorek 9:00 – 16:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 11:00 – 18:00
Piątek 9:00 – 16:00

Zielona Góra
Al. Wojska Polskiego 9
parter

tel. +48 68 45 32 638 
e-mail: b.obcojezyczna@biblioteka.zgora.pl

Biblioteka Obcojęzyczna

Koordynator: Agnieszka Ginko-Humphries
 • Literatura beletrystyczna w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, czeskim i innych 
 • Książki oraz pakiety multimedialne do nauki różnych języków obcych 
 • Wersje uproszczone książek, dostosowane do różnych poziomów znajomości danego języka 
 • Książki do nauki języka polskiego oraz pomoce naukowe dla obcokrajowców 
 • Literatura popularnonaukowa w różnych językach 
 • Audiobooki w różnych językach 
 • Czasopisma społeczno-kulturalne w języku angielskim i rosyjskim 
 • Stanowisko komputerowe dla czytelników 
 • Wi-Fi 
 • Dyskusyjny Klub Książki w języku angielskim 
 • Konwersacje w języku angielskim i niemieckim na poziomie średnio zaawansowanym 
 • Lekcje biblioteczne dla młodzieży 
 • Centrum ameryka@twojej bibliotece (prowadzone na podstawie umowy z Ambasadą USA w Warszawie) 
 • Podjazd dla wózków 

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI