O BIBLIOTECE

Image

Adres biblioteki

al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra
Lubuskie
Polska

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida w Zielonej Górze udostępnia:

KSIĄŻKI

KSIĄŻKI

Książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dzieci i dorosłych, literaturę obcojęzyczną, prasę specjalistyczną, dokumenty życia społecznego oraz książki i czasopisma w języku polskim i niemieckim traktujące o Środkowym Nadodrzu.

ZBIORY SPECJALNE

ZBIORY SPECJALNE

Zbiory specjalne, w tym: muzykę na płytach analogowych oraz kompaktowych, filmy, audiobooki, ebooki, czytniki ebooków, gry, wydawnictwa informacyjne na CD-ROM, mikrofilmy.

INNE MATERIAŁY

INNE MATERIAŁY

Materiały biblioteczne sprowadzane na życzenie czytelnika z innych bibliotek w kraju i za granicą (wypożyczanie międzybiblioteczne).

Co więcej?

Co więcej?

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze zajmuje się działalnością wydawniczą, organizuje wystawy, spotkania autorskie, promocje książek oraz inne imprezy czytelnicze.

Wynajmuje pomieszczenia na organizację konferencji, wystaw oraz innych imprez edukacyjnych i kulturalnych.

W budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C. Norwida w Zielonej Górze mieszczą się:

Poznaj naszą historię

Poznaj naszą historię

Historia Biblioteki datuje się od 3 maja 1947 roku. Wówczas to w 25-tysięcznej Zielonej Górze uroczyście otwarto pierwszą publiczną wypożyczalnię książek, która zapoczątkowała działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Znajdowała się wraz z Powiatową Biblioteką, w nieistniejącym już budynku, przy ul. Jedności Robotniczej 45 i dysponowała 328 książkami.

 

Czytaj dalej

Dyrekcja biblioteki

dr Andrzej Buck


Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
tel. +48 68 45 32 600
e-mail: informacja@biblioteka.zgora.pl

dr Przemysław Bartkowiak

I Zastępca

tel. +48 68 45 32 636
e-mail: p.bartkowiak@biblioteka.zgora.pl

mgr Żaneta Cierach


II Zastępca

tel. +48 68 45 32 653
e-mail: z.cierach@biblioteka.zgora.pl

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Lubuskiego w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Zielona Góra. Dyrektor zarządza Biblioteką w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej. Czuwa nad mieniem Biblioteki i jest za nie odpowiedzialny. Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Biblioteki, ustalania planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych, które przedstawia Zarządowi Województwa Lubuskiego i Prezydentowi Miasta Zielona Góra. Prowadzi nadzór nad realizacją tych planów i przedkłada stosowne sprawozdania.
Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy zastępców. Zastępcy dyrektora kierują bieżącą działalnością podległych mu pionów organizacyjnych, zastępują Dyrektora podczas nieobecności i reprezentują Bibliotekę na zewnątrz w zakresie spraw objętych pełnomocnictwem.

Projekty

Poznaj naszą historię

Projekty realizowane w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Każdego roku Biblioteka ubiega się o dodatkowe środki na realizację swoich zadań merytorycznych i inwestycyjnych z różnych źródeł: programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, środków unijnych, środków na wspieranie działalności pożytku publicznego, PFRON, kontraktu wojewódzkiego i innych. Każdego roku, dzięki otrzymanemu wsparciu, udaje się przeprowadzić ciekawe, nowatorskie przedsięwzięcia, które podnoszą atrakcyjność oferty Biblioteki i wzmacniają jej infrastrukturę sprzętową i techniczno-budowlaną.
Projekty

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI