Kino polskie podczas 7. Festiwalu Filmu, Teatru i Książki Kozzi Pszoniak Machalica

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Kozzi Film Festiwal.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra, Kultura: sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Całość projektu: 10 900,00 zł  

Wysokość dotacji: 10 000,00 zł  

Aktualne informacje na: 
http://www.festiwal.norwid.net.pl/
https://www.facebook.com/festiwalzgora/

Image

Drukuj