13. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów

13. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów

Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów to przedsięwzięcie cykliczne, współorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze już po raz trzynasty, mające na celu popularyzację współczesnej polskiej twórczości literackiej, zarówno poetyckiej, jak i prozatorskiej, głównie poprzez spotkania i rozmowy z uznanymi autorami, laureatami i finalistami ogólnopolskich nagród literackich, również z autorami wartościowych propozycji książkowych, które ukazały się na rynku wydawniczym w ostatnich latach.

Rok 2023 został ogłoszony rokiem Wisławy Szymborskiej, w związku z tym część tematyki festiwalu będzie związana z twórczością Noblistki.

Realizacja projektu stworzy Lubuszanom możliwość poznania nurtów i tendencji we współczesnej polskiej literaturze tego gatunku, zetknięcia się z uznanymi pisarzami. Wydarzenie ma za zadanie rozwijać i zaspakajać potrzeby
kulturalne uczestników, kształtować świadomego odbiorcę, uczestnika literackich i artystycznych przedsięwzięć. Ponadto realizacja powyższego zadania wzbogaci ofertę Biblioteki, umocni jej wizerunek jako ważnego i atrakcyjnego
miejsca spędzania czasu wolnego, a Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako instytucję inspirującą i realizującą interesujące projekty kulturotwórcze.

Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
Wartość dotacji: 4 000,00 zł

marszalek-1

 


Drukuj