Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modernizacja przestrzeni i co dalej? Doświadczenia i wyzwania partnerów”

Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zamierza zorganizować przy współudziale Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze konferencje pn.: Modernizacja przestrzeni i co dalej? Doświadczenia i wyzwania partnerów.”

Konferencja służyć będzie dzieleniu się dobrymi praktykami zawodowymi, wymianie doświadczeń i poglądów na temat roli współczesnej biblioteki oraz pozycji literatury, omówieniem postępów technologicznych i rozwoju potrzeb użytkowników. Wspólnie z partnerami, zastanowimy się nad rolą bibliotekarza i autora we współczesnym świecie, rolą współczesnych bibliotek. Wymienimy się również doświadczeniami na temat pozycji biblioteki i szeroko rozumianej kultury „wyższej”.

Zadanie ma na celu zacieśnienie współpracy kulturalnej i naukowej bibliotekarzy z Zielonej Góry z bibliotekarzami z bibliotek m.in.:
- Krajska knižnica Karola Kmeťka v Nitre – Biblioteka Regionalna im. Karola Kmeťki w Nitrze (Słowacja);
- Krajská vědecká knihovna v Liberci - Regionalna Biblioteka Naukowa w Libercu (Czechy).

 


Dofinansowano ze środków finansowych Urzędu Miasta Zielona Góra w kwocie 23 000,00 zł

 

logotyp-um


Drukuj