Wakacje z dreszczykiem - Letnia Czytelnia Norwida 2024

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie ze środków Miasta Zielona Góra na realizacje projektu "Wakacje z dreszczykiem - Letnia Czytelnia Norwida 2024”.

Zadanie dotyczyć będzie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży w lipcu i sierpniu.

Celem projektu jest przede wszystkim pogłębianie więzi rodzinnych oraz aktywizacja rodzin z dziećmi poprzez efektywne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości czytelniczej wśród dorosłych i dzieci, nabycie umiejętności wyrażania siebie i swoich emocji poprzez różne formy, w tym m.in. plastyczne i ruchowe, doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia i działania, zapobieganie negatywnemu zachowaniu i patologii poprzez ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz wiele innych.

Głównym rezultatem zadania jest podniesienie kompetencji czytelniczych i rozbudzenie potrzeb literackich, integracja i wymiana doświadczeń, wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z czytania książek oraz podniesienie poziomu świadomości literackiej, promocja czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych i zmotywowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie w rodzinie i w większych grupach.

Kwota dofinansowania ze środków finansowych Miasta Zielona Góra: 1 500 zł

miasto-zielona-gra


Drukuj