Letnia Czytelnia Norwida 2022

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie ze środków Miasta Zielona Góra na realizacje projektu "Letnia Czytelni Norwida 2022".

Projekt dotyczy spotkań warsztatowych dla rodzin z dziećmi, które odbędą się w lipcu i sierpniu. Warsztaty będą miały charakter otwarty. Spotkania odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki w Patio Biblioteki oraz w Sali animacyjnej „Biblioteki Pana Kleksa” w gmachu głównym WiMBP. Wszystkie działania poprzedzone będą lekturą tematycznie nawiązującą do dziedziny i charakteru danych warsztatów.

Celem projektu jest przede wszystkim pogłębianie więzi rodzinnych oraz aktywizacja rodzin z dziećmi, poprzez efektywne spędzanie wolnego czasu, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości czytelniczej wśród dorosłych i dzieci, nabycie umiejętności wyrażania siebie i swoich emocji poprzez różne formy, w tym m.in. plastyczne i ruchowe, doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia i działania, zapobieganie negatywnemu zachowaniu i patologii poprzez ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz wiele innych.

Głównym rezultatem zadania jest podniesienie kompetencji czytelniczych i rozbudzenie potrzeb literackich, integracja i wymiana doświadczeń, wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej, wynikającej z czytania książek oraz podniesienie poziomu świadomości literackiej, promocja czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych i zmotywowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie w rodzinie i w większych grupach.

Kwota dofinansowania ze środków Miasta Zielona Góra: 3 000 zł.

Image
Image

Drukuj