Digitalizacja starodruków i tek prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu - II etap

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura Cyfrowa” na realizację projektu digitalizacji kolejnych starodruków. Wartość dotacji to 81 000 zł. Kontynuacja projektu 2021 r. dotyczy digitalizacji 20 tek rękopiśmiennej kartoteki zabytków archeologicznych Archiwum prof. Józefa Kostrzewskiego ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz 296 tytułów druków okolicznościowych ze zbiorów Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu. Wszystkie materiały będą udostępnione bezpłatnie poprzez stronę internetową Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Celem zadania jest cyfrowe zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem. Proces pozwoli na udostępnienie ich większej liczbie czytelników, nie tylko
w celach edukacyjnych, informacyjnych i społecznych, ale także badawczych bez wykorzystania oryginalnego egzemplarza. Skanowanie pozwoli na wyłączenie oryginałów z obiegu czytelniczego, bowiem powstałe kopie
są ich wiernym odbiciem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Program Operacyjny: Kultura Cyfrowa

Całkowita wartość projektu: 101 800,00 zł

Wysokość dotacji: 81 000,00 zł

W tym wkład własny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 20 800 zł.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Drukuj