"rozCZYTAJmy się!"

Projekt skierowany do wszystkich klas szkół podstawowych, oparty na 3 filarach: czytamy, piszemy, myślimy. Składają się na niego: wymagający "23. Przegląd Mistrz Pięknego Czytania", nieszablonowy czytelniczy konkurs literacki na recenzję oraz niesztampowy Konkurs wiedzy z książek Jana Brzechwy. Nierozerwalnym elementem projektu będą warsztaty z emisji głosu, literackie i plastyczno-komiksowe przygotowujące uczestników do udziału w wymagających konkursach. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, wezmą udział w uroczystych galach wręczenia nagród połączonych z ciekawym spotkaniem autorskim z polskim pisarzem dla dzieci i młodzieży (Rafał Witek 14 czerwca o g. 17.00, Biblioteka Norwida). 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Program Operacyjny: Partnerstwo dla Książki

Wysokość dotacji: 16 320,00 zł  

Całkowita wartość projektu: 20 570,00 zł

Image
Image

Drukuj