Digitalizacja starodruków oraz tek Archiwum prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu - I etap

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dotację Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu „Kultura Cyfrowa” na realizację projektu digitalizacji kolejnych starodruków! Wartość dotacji to 90 500 zł. Przedmiotowy projekt dotyczy m.in. digitalizacji poloniców i silesiaców ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu (pond 30 tytułów). Wszystkie materiały będą udostępniane bezpłatnie poprzez stronę internetową Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Celem zadania jest cyfrowe zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem. Proces pozwoli na udostępnienie ich większej liczbie czytelników, nie tylko w celach edukacyjnych, informacyjnych i społecznych, ale także badawczych – bez udziału oryginalnego egzemplarza. Skanowanie pozwoli na wyłączenie oryginałów z obiegu czytelniczego, bowiem powstałe kopie są ich wiernym odbiciem. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

Program Operacyjny: Kultura Cyfrowa

Całkowita wartość projektu: 113 500,00,00 zł  

Wysokość dotacji: 90 500,00 zł  

W tym wkład własny z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: 23 000,00 zł 

Image
Image

Drukuj