25. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Celem zadania jest upowszechnianie, w szerokim tego słowa znaczeniu, formy plastycznej, jaką jest rysunek satyryczny, zapoznawanie się z nowymi nurtami tej dziedziny sztuki w Europie i na świecie, umożliwienie debiutu artystycznego młodym, uzdolnionym plastycznie, zarówno profesjonalistom (uczniom oraz studentom szkół i uczelni plastycznych), jak i amatorom; możliwość zorganizowania w Zielonej Górze wystaw indywidualnych debiutującym artystom.

Efektem realizacji projektu jest pokonkursowa wystawa zawierająca najlepsze rysunki 25. edycji konkursu, która pokazywana będzie w wielu salonach wystawowych w Polsce, promująca rysunek satyryczny i najnowsze nurty tego gatunku artystycznego. Wystawie towarzyszy wydawany katalog. Projekt sprzyja integracji środowiska plastyków lubuskich wokół działań Biblioteki, a zwłaszcza promocji sztuki. Uroczysty finisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród umożliwi mieszkańcom miasta i gościom kontakt z wieloma rysownikami z Polski i z zagranicy i pozwoli na obcowanie mieszkańców miasta i regionu z profesjonalną sztuką rysunku satyrycznego, łatwą w odbiorze ze względu na uniwersalność języka rysunku. Projekt sprzyja promocji Zielonej Góry i jej oferty kulturalnej oraz twórczości lokalnych artystów – satyryków. Wyselekcjonowane prace konkursowe trafiają do bibliotecznych zbiorów i budują największą kolekcję rysunku satyrycznego w Polsce.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Jubileusz”.

Nagrody:

Grand Prix – 5000,00 zł + statuetka

I nagroda – 4000,00 zł

II nagroda – 3000,00 zł

III nagroda – 2000,00 zł

 

Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra.

Wysokość dotacji: 11 000,00 zł

Aktualne informacje na :

http://www.satyryczny.norwid.net.pl/ 

https://www.facebook.com/konkursnarysuneksatyryczny

 

logotyp


Drukuj