Publikacja „Pro Libris” Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego

Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Zadanie dotyczy wydania specjalnego czasopisma Pro Libris pn.: „Poszukiwania”.

Wydanie specjalne Pro Libris: „Poszukiwania”. poświęcony zostanie wartościowej twórczości początkujących literacko autorów. Zawierał będzie teksty debiutujących autorów oraz artykuły o twórczości młodych twórców. Ponadto do współpracy zostaną poproszeni debiutujący twórczo artyści, których prace posłużą jako kanwa do zilustrowania numeru. Zamiarem wydawcy jest stworzenie możliwości zaistnienia młodych, twórczo obiecujących autorów, którzy otrzymają szanse na zaistnienie w profesjonalnym piśmie kulturalno-literackim mającym ponadlokalny zasięg.

Zadanie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra.

Wartość dotacji: 3 000 zł

logotyp


Drukuj