Digitalizacja starodruków i tek prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu - III etap

Digitalizacja starodruków i tek prof. J. Kostrzewskiego ze zbiorów Biblioteki Norwida i Seminarium w Paradyżu - III etap

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura Cyfrowa” na realizację projektu digitalizacji kolejnych starodruków.

Wartość dotacji to 55 000,00 zł

Kontynuacja projektu z 2022 r. dotyczy digitalizacji 40 tek rękopiśmiennej kartoteki zabytków archeologicznych tzw. Archiwum prof. Józefa Kostrzewskiego ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz 31 tytułów druków okolicznościowych ze zbiorów Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.
Wszystkie materiały będą udostępnione bezpłatnie poprzez stronę internetową Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Celem zadania jest cyfrowe zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem. Proces pozwoli na udostępnienie ich większej liczbie czytelników, nie tylko w celach edukacyjnych, informacyjnych i społecznych, ale także badawczych bez wykorzystania oryginalnego egzemplarza. Skanowanie pozwoli na wyłączenie oryginałów z obiegu czytelniczego, bowiem powstałe kopie są ich wiernym odbiciem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Program Operacyjny: Kultura Cyfrowa

Całkowita wartość projektu: 69 000,00

Wysokość dotacji: 55 000,00

W tym wkład własny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 14 000 zł

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo_cmyk_1 znaki_strona_www

 

  


Drukuj