Antologia dramatu zielonogórskiego

Antologia dramatu zielonogórskiego

Organizatorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida.

Zadanie dotyczyć będzie wydania w Oficynie Wydawniczej Pro Libris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze publikacji "Antologia dramatu zielonogórskiego" w nakładzie 300 egzemplarzy.

"Antologia dramatu zielonogórskiego” zawierać będzie nowe teksty autorów mieszkających w Zielonej Górze i tu tworzących, związanych z zielonogórskimi teatrami.
Pomysł wydania publikacji nawiązuje do podobnych przedsięwzięć, jakie miały miejsce w dotychczasowej historii lubuskiego ruchu wydawniczego i myśli krytycznoliterackiej.

Cele społeczne zadania:

Realizacja przedsięwzięcia wzbogaci ofertę zielonogórskiej Biblioteki, umocni jej wizerunek jako ważnego i atrakcyjnego miejsca spędzania czasu wolnego, a SBP jako instytucję inspirującą i realizującą interesujące projekty kulturotwórcze.

Zadanie realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze.

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Zielona Góra w kwocie 6500 zł

 

miasto1_

 


Drukuj